Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja
Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Elvarte.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom. Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino. Šteje se, da ste z vsako transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

 

Splošni pogoji
– Spletno trgovino Elvarte.si zastopa podjetje  Elektronika varilne tehnike d.o.o., (V nadaljevanju “prodajalec”).
– Ob prijavi v spletno trgovino Elvarte.si, obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima ob vsakem obisku spletnega mesta lahko dostopa tudi do svojega računa (Moj profil) oziroma pridobi pravico do nakupa. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
– Vaše naročilo (pogodba) postane veljavno ko ga odpošljete, cene veljajo na dan odpošiljanja naročila.
– Poslovanje naše spletne trgovine  je organizirano v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).
– Ob vsakem uspešno opravljanjem naročilu se kupec strinja z našimi pogoji spletnega nakupovanja.

Obveze kupca in prodajalca
– Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti. Ob prevzemu je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto naročenega blaga. Kupec ob prevzemu plača blago po povzetju ali na drug dogovorjen način, ki ga je potrdil prodajalec. Nakupovanje v imenu tretje osebe brez njene vednosti je kaznivo.
– Takoj, ko ste oddali naročilo ste zavezani, da paket dvignete na poslovni enoti Pošte Slovenije. V kolikor paketa ne dvignete in se le-ta vrne nazaj, ste dolžni plačati 10 €  poštnine. Prav tako Vam zaračunamo dodatno stroške dostave v primeru, da naročite ponovno pošiljanje paketa.
– Prodajalec se obvezuje, da bo jasno in nedvoumno predstavil vse najbolj bistvene značilnosti vsakega izdelka v spletni ponudbi, jasno navedel ceno, omogočil dostavo v razumnem roku, predstavil kupcu vse ostale stroške (v procesu nakupa), omogočal kupcu neposredno komunikacijo po elektronski pošti oziroma preko telefona, predstavil kupcu možnosti reklamacije poškodovanega blaga in skrbel za varnost osebnih podatkov v skladu z zakonodajo.
– Kupec se obvezuje, da bo je prebral in da razume vse pogoje poslovanja, ter da je seznanjen z vsemi stroški, ki iz tega sledijo.

 

Reklamacije, vračila in reševanje sporov
– Poškodbe pri pošiljanju: Če se bo kateri od kupljenih izdelkov močno poškodoval pri pošiljanju, nam to sporočite. Prodajalec načeloma ni dolžan zamenjati izdelka poškodovanega pri dostavi. Vse izdelke zapakiramo v oblazinjene in zaščitene kuverte tako, da je možnost, da se poškodujejo zelo majhna. Prejeto blago preglejte takoj. Če je v poslanem paketu karkoli poškodovano ali razlito, mora kupec takoj oziroma najkasneje v 3 dneh po prevzemu o poškodbi obvestiti Pošto Slovenije in trgovino Elvarte.si na elektronski naslov ali preko telefona. Na podlagi ustreznega obvestila Elvarte.si kupcu v najkrajšem možnem času zamenja izdelek oziroma vrne kupnino na dani transakcijski račun. Ob prejemu novega izdelka je dolžnost kupca, da razlito ali poškodovano blago izroči pismonoši in sodeluje pri zapisu zapisnika o poškodbi blaga.
– Napačno blago: Prejeto blago preglejte takoj. Če je v poslanem paketu napačno blago, mora kupec najkasneje v 3 dneh po prevzemu o poškodbi obvestiti trgovino Elvarte.si. Na podlagi ustreznega obvestila spletna trgovina Elvarte.si kupcu v najkrajšem možnem času izdelek zamenja. Ob prejemu pravega izdelka je dolžnost kupca, da napačno blago pošlje nazaj.
– Vsako reklamacijo ali pritožbo bomo poskušali rešiti kar najhitreje in predvsem v korist kupca. Reklamacije na kupljeno blago se upoštevajo v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
 Pisne reklamacije in pritožbe lahko oddate preko kontaktnega obrazca ali emaila na naši spletni strani ali pa se na nas obrnete neposredno na GSM 031 325 440.

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Pravica do odstopa od pogodbe

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

a) Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Elektronika varilne tehnike d.o.o., Jezerska cesta 41, 4000 Kranj ) ali na kontaktni elektronski naslov : elvarte.kranj@gmail.com.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajst (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Vse našteto ne velja za prehrambene in hitro pokvarljive artikle.

Blago mora biti vrnjeno v originalni embalažinepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv potrošnik

b) Kdaj kupec nima pravice do odstopa

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

– Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;

– Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;

– Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

– V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;

– Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);;

– V primeru mehanskih poškodb blaga;

– Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;

– Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

c) Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

d) Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku štirinajst (14-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

Reklamacija

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško služno podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine.

a) Zavrnitev reklamacije

Podjetje Elektronika varilne tehnike d.o.o., si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

– Če ima blago mehanske poškodbe na ohišju ali pa na komponentah;

– Če blago ni bilo vrnjeno v orginalni embalaži;

– Če kupec ne predloži kopijo računa;

– Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;

– Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;

– Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list;

Varstvo osebnih podatkov in piškotki
– V spletni trgovini se trudimo za najbolj varno nakupovanje. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri nakupu/vpisu v naši spletni trgovini, so namenjeni zgolj in samo poslovanju naše spletne trgovine.
– Na spletni strani uporabljamo neškodljivie t.i. piškotke, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in močno izboljšajo vašo uporabniško izkušnjo.

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Izvajanje politike zasebnosti

Trgovec ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Intelektualna lastnina
–  Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke na tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani.
–  Ponudnik pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Ponudnik zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.

Komunikacija
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
– jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
– pošiljatelj bo jasno razviden,
– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
– jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
– željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Mnenja in komentarji uporabnikov
– Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.
– Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

Veljavnost in cene
– Prodajni program, ki ga nudimo na naših spletnih straneh je predmet pogostih sprememb in dopolnitev. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obveščanja naših strank. Pri vsakem naročilu veljajo cene, ki so v trenutku naročanja navedene poleg posameznega artikla.
–  Vse cene so v evrih in že vsebujejo DDV. Spletna ponudba velja od 18.10.2017 do preklica.

Uporaba besedil in ostalega gradiva iz spletne strani brez pisnega dovoljenja lastnika ni dovoljena.

 ZASEBNOST UPORABNIKOV IN PIŠKOTKI

Varstvo osebnih podatkov

V spletni trgovini se trudimo za najbolj varno nakupovanje. To pomeni, da naredimo vse potrebno, da onemogočimo komerkoli nepooblaščeno prestrezanje podatkov, ki jih kupec posreduje izključno in neposredno prodajalcu, torej nam.
– Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri nakupu/vpisu v naši spletni trgovini, so namenjeni zgolj in samo poslovanju naše spletne trgovine in se v nobenem primeru ne bodo uporabili v druge namene oziroma ne bodo posredovani tretji osebi. K temu nas zavezuje zakon o zaščiti osebnih podatkov.
– Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja

Informacije o piškotkih (Cookies)

Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran, in ki nam posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in ne shranjujejo informacij, ki bi vas lahko identificirale. Piškotke uporablja večina svetovnih spletnih strani. Ob obisku naših spletnih strani, se bo na vaš računalnik ali drugo napravo shranilo več t.i. piškotkov. Podatki na piškotkih so namenjeni predvsem vam. Z njimi bo brskanje bolj učinkovito in prijetno poleg tega si boste prihranili tudi čas. Piškotke lahko seveda z vašega računalnika kadarkoli sami zbrišete.

Kakšne piškotke uporablja ta Stran?
Na naši spletni strani uporabljamo dve vrsti piškotkov:
– Začasni piškotki: to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov vašega brskalnika do konca vašega obiska brskalnika. Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na tej Strani.
– Vztrajni piškotki: vztrajne piškotke lahko uporabljamo za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. zagotavljanje optimizirane navigacije). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov vašega brskalnika daljše obdobje. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo opravite v nastavitvah vašega internetnega brskalnika. Vztrajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Vztrajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki.
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z pogoji uporabe in dovoljujete uporabo piškotkov na vašem računalniku. Sprejem teh piškotkov je predpogoj za uporabo naše spletne strani, zato, če teh piškotkov ne sprejmete, ne moremo zagotoviti varnosti in popolnega delovanja naše strani.